Verktyg

smaavlopp_verktyg.jpgHär finns verktyg för det kommunala arbetet med små avlopp. Till vänster hittar du länkar till planeringsverktyg, rättspraxis, VA-rådgivning och mätdatabas.

Rättspraxis
Här kan du hitta avgöranden från domstolar och myndigheter som bedöms vara intressanta. I första hand läggs domar från Miljööverdomstolen ut, men också vissa intressanta miljödomstolsdomar kommer att läggas ut.

Planeringsverktyg
VeVa är ett hjälpmedel som kan användas i planering för att bedöma miljö- och resurspåverkan samt kostnader som olika VA-system medför. VeVa står för ”Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden” och
kan laddas ner via fliken i vänsterkolumnen.

VA-rådgivning
VA-rådgivning är ett bra komplement till avloppstillsynen. Kunskapscentrum Små Avlopp har utifrån olika kommuners arbete sammanställt modeller för VA-rådgivning.

Mätdatabas
Kunskapscentrum Små Avlopp samlar in mätdata för minireningsverk. Du som har mätdata är välkommen att lägga in den i systemet!