Utbildning Teknik

Teknik för små avloppsanläggningar

För vem?
Exempel på målgrupper är miljöinspektörer, förtroendevalda, fastighetsägare och/eller entreprenörer inom enskilda avlopp.

Mål
Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om teknik för småskalig avloppsrening. Beroende på målgrupp ska kursen antingen underlätta myndighetens handläggning, eller hjälpa fastighetsägare och/eller entreprenörer att välja tekniklösning.

Innehåll
Utbildningens innehåll kan anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Kursen behandlar såväl traditionella som nyare tekniska lösningar och ger en bra översikt över vad som finns på marknaden. Frågor som tas upp är bl.a. vilken skyddsnivå olika tekniklösningar förväntas klara, deras skötselbehov, livslängd och ekonomi samt lämplighet vid olika naturgivna förutsättningar. Exempel på tekniklösningar som tas upp:

• Markbaserad rening
• Källsorterande teknik
• Naturnära rening
• Prefabricerade anläggningar/minireningsverk
• Kombinationer av prefabricerad teknik och markbaserad rening

Kontakta oss
Vill du ha förslag på upplägg och föreläsare? Är ni intresserade av att ordna ett seminarietillfälle? Välkomna att höra av er till utbildningsansvariga inom Kunskapscentrum Små Avlopp!

E-post: info@smaavlopp.se
Telefon: 018-10 48 12
Adress: Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o Avloppsguiden AB
Östra Ågatan 53,
753 22 Uppsala