Utbildning Kommunikation

Kommunikation kring små avlopp - hur man kan hålla informationsträffar för fastighetsägare

För vem?
Miljöinspektörer inom enskilda avlopp

Mål
Att ge miljöinspektörer inspiration och underlag att hålla egna informationsträffar/utbildningar med fastighetsägare.

Innehåll
Kursen består av en kväll då seminarieledaren från Kunskapscentrum håller i en informationsträff för fastighetsägare. Dagen efter följs träffen upp med diskussioner mellan miljöinspektörer och seminarieledare. Utbildningsmaterialet vidareutvecklas efter de erfarenheter som görs på kurserna och efter kursen får deltagarna fritt använda bildmaterialet.

Övrig information
Kursen kan lämpligen bestå av en kväll och en efterföljande halvdag.

Kontakta oss
Vill du ha förslag på upplägg och föreläsare? Är ni intresserade av att ordna ett seminarietillfälle? Välkomna att höra av er till utbildningsansvariga inom Kunskapscentrum Små Avlopp!

E-post: info@smaavlopp.se
Telefon: 018-10 48 12
Adress: Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o Avloppsguiden AB
Östra Ågatan 53,
753 22 Uppsala