Utbildning Juridik

Kunskapscentrum erbjuder för närvarande två utbildningskoncept i juridiska aspekter som rör små avlopp:

Handläggarseminarier om enskilda avlopp - med Ekolagen Miljöjuridik

För vem?
Miljöinspektörer

Mål
Seminariet syftar till att ge miljöinspektörer stöd i handläggningsprocessen. Deltagarna ska få svar på sina juridiska frågor och möjlighet att föra tanken vidare inom ämnet.

Innehåll
Kursen utgår från de frågeställningar som deltagarna skickar till seminarieledaren några veckor innan träffen. Frågorna ska ha en juridisk utgångspunkt och ska vara relaterade till handläggningen av ärenden rörande enskilda avlopp men kan handla om miljörätt, förvaltningsrätt eller kopplingen till vattentjänstlag och plan- och bygglag. Under seminariet träffas frågeställarna och seminarieledaren och diskuterar tänkbara lösningar på alla skriftliga frågor och alla frågor som brukar tillkomma under mötets gång.

Övrig information
Seminariet kan vara antingen halvdag (4 timmar), eller heldag (6 timmar). Innehållet i seminariet anpassas efter kommunens behov och antalet deltagare bör inte vara fler än att alla kan känna att man fått sina frågor belysta.

Information om genomförda kurstillfällen
Dokumentation från handläggarseminarium i Nässjö, 29 sept 2010

Fortbildning i grundläggande VA-juridik - med Ekolagen Miljöjuridik

För vem?
Miljöinspektörer och/eller förtroendevalda

Mål
Att snabbt få upp nya handläggare på banan, samt att fräscha upp det juridiska minnet hos de äldre handläggarna.

Innehåll
Denna fortbildningsdag är helt inriktad på de grundläggande bestämmelserna kring vatten och avlopp. I föreläsningsform går vi igenom grunderna i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen samt vissa grundläggande bestämmelser i förvaltningslagen om ärendehantering.

Övrig information
Fortbildningen är baserad på 6 timmar och antalet deltagare kan vara 20–80 personer.

Information om genomförda kurstillfällen
Flera utbildningsdagar har genomförts där utbildning i VA- juridik funnits med. Se till exempel dokumentationen från BDT-dagen den 25 januari 2011 och VA-planeringsutbildningarna på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund den 8 oktober 2010.

Kontakta oss
Vill du ha förslag på upplägg och föreläsare? Är ni intresserade av att ordna ett seminarietillfälle? Välkomna att höra av er till utbildningsansvariga inom Kunskapscentrum Små Avlopp!

E-post: info@smaavlopp.se
Telefon: 018-10 48 12
Adress: Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o Avloppsguiden AB
Östra Ågatan 53,
753 22 Uppsala