Utbildning för fastighetsmäklare

Mål
Ökad förståelse för lagstiftningen kring enskilda avlopp, samt fördjupad kunskap om vilka tekniklösningar som krävs och hur mäklare kan kommunicera detta till köpare och säljare.

Innehåll
Konceptet är speciellt framtaget för fastighetsmäklare, i samarbete med Mäklarförbundet, andra nationella aktörer och kommuner. Kursen tar ett helhetsgrepp om enskilda avlopp med både juridik och teknik och användbara tips för mäklarensarbete. Många aspekter kring enskilda avlopp tas upp, samt vad detta betyder för säljare, köpare och mäklare.

Övrig information
Kursen genomförs lämpligen som en halvdag.

Kontakta oss
Vill du ha förslag på upplägg och föreläsare? Är ni intresserade av att ordna ett seminarietillfälle? Välkomna att höra av er till utbildningsansvariga inom Kunskapscentrum Små Avlopp!

E-post: info@smaavlopp.se
Telefon: 018-10 48 12
Adress: Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o Avloppsguiden AB
Östra Ågatan 53,
753 22 Uppsala