Utbildning & nätverk

Kunskapscentrum Små Avlopp har ett uppdrag att utveckla och sprida information om utbildningar som syftar till att underlätta arbetet med små avlopp. Vi presenterar här en översikt av ett antal kurser och utbildningar om små avlopp. Utbudet vänder sig i första hand till tjänstemän och förtroendevalda inom miljö-, teknik- och planförvaltningarna på landets kommuner, men också till exempel till tjänstemän på länsstyrelser.

  • Behöver ni förbättra ert förvaltningsövergripande arbetssätt vad gäller vatten och avlopp?
  • Behöver er kommun en heltäckande VA-plan för att underlätta den fortsatta utvecklingen?
  • Vill ni ta fram effektiva åtgärder för att skydda sjöar, vattendrag och hav i enlighet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?
  • Borde nämndledamöterna få mer kunskap om den komplexa problematiken kring små avlopp och VA-planering?
  • Behöver miljöinspektörerna stöd för att utveckla handläggningen av ärenden gällande små avlopp så att processen blir snabb, enkel och samtidigt rättssäker?
  • Vore det värdefullt med en genomgång av vad som händer på teknikområdet för små avlopp?

Temakurser
Förutom exemplen på kursupplägg som presenteras på dessa sidor går det även att arrangera temadagar inom ett visst område, exempelvis BDT-vatten, kretsloppslösningar eller efterpolering av avloppsvatten. Då kan med fördel både juridiska och tekniska aspekter tas upp.
Se dokumentation från temadagen om BDT i Uppsala den 25 januari 2011  

Kurserna anpassas efter era önskemål
Kursinformationen ska ses som förslag på upplägg. Utbildningarna kan ytterligare anpassas i dialog med beställaren. På dokumentationssidan kan du se exempel på kursscheman från tidigare kurser.

Dokumentation från genomförda kurser
Efter varje genomförd kurs sammanställer Kunskapscentrum Små Avlopp dokumentation som presenteras på dokumentationssidan.

Kursavgifter
Du som önskar beställa en kurs för din organisation står för arrangemanget kring kursen såsom lokal och inbjudningar, om inte annat avtalats. Priset beror på hur många föreläsare som medverkar, vilka eventuella anpassningar av kursinnehållet som krävs, reslängd för medverkande föreläsare med mera.

kursoversikt_avlopp.jpg Ladda ner kursöversikten (pdf)

Kontakta oss
Vill du ha förslag på upplägg och föreläsare? Är ni intresserade av att ordna ett seminarietillfälle? Välkomna att höra av er till utbildningsansvariga inom Kunskapscentrum Små Avlopp!

E-post: info@smaavlopp.se
Telefon: 018-10 48 12
Adress: Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o Avloppsguiden AB
Östra Ågatan 53,
753 22 UppsalaLadda ner

Kursöversikt