Planeringsverktyg

Här lägger vi ut information om verktyg för VA-planering. Sidan kommer att fyllas på successivt.

Planeringsverktyget VeVa
Undermåliga enskilda VA-system är en angelägen fråga i stora delar av landet. Problematiken är särskilt komplex i omvandlingsområden där lösningen kan vara såväl enskilda system, gemensamhetssystem som central anslutning. VeVa är ett hjälpmedel som kan användas i planering för att bedöma miljö- och resurspåverkan samt kostnader som olika VA-system medför. VeVa står för ”Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden”. I VeVa jämförs central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda lösningar utifrån ekonomi och viktiga miljö- och resursaspekter. Bedömningen av VA-systemen som görs i verktyget utgår från Sveriges Miljökvalitetsmål och Naturvårdsverkets Allmänna råd för små avloppsanordningar. Verktyget är uppbyggt i Excel för att vara enkelt och användarvänligt. Ladda ner verktygen här samt en vägledning för användande av VeVa-verktyget.

För mer information eller konsultation, kontakta:
Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB (erik.karrman @ cit.chalmers.se)
Frida Pettersson, CIT Urban Water Management AB (frida.pettersson @ cit.chalmers.se)
Åsa Erlandsson, Ecoloop AB (asa.erlandsson @ ecoloop.se)

Att ladda ner:
Verktyget VeVa (Excel)
Vägledning till att använda VeVa (pdf)
Handbok för tillämpning av VeVa Rapport 2010:1 (pdf)