Planeringsverktyg

VeVa är ett hjälpmedel som kan användas i planering för att bedöma miljö- och resurspåverkan samt kostnader som olika VA-system medför. VeVa står för ”Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden”.

I VeVa jämförs central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda lösningar utifrån ekonomi och viktiga miljö- och resursaspekter. Bedömningen av VA-systemen som görs i verktyget utgår från Sveriges Miljökvalitetsmål och Naturvårdsverkets Allmänna råd för små avloppsanordningar. Verktyget är uppbyggt i Excel för att vara enkelt och användarvänligt.

Läs mer och ladda ner VeVa och en vägledning till VeVa på sidan Planeringsverktyg.