Kunskapscentrum Små Avlopp! Kunskapscentrum Små Avlopp finns för dig som vill ta del av oberoende och kvalitetssäkrad kunskap om små avlopp. Kunskapscentrum är ett projekt som finansieras av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag och drivs av:

• CIT Urban Water Management
• JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
• Avloppsguiden AB

Läs mer om Kunskapscentrums verksamhet här
Avloppsguiden AB driver Kunskapscentrums hemsida.
Har du synpunkter på hemsidan? Skicka dem till info@smaavlopp.se.