Många nya rapporter

  • 2012-06-29

I samband med att projektet Kunskapscentrum Små Avlopp avslutas sammanställs ett flertal rapporter.

Rapporterna redovisas i kronologisk ordning på sidan Rapporter & Publikationer

De tre senaste:

Nuläge samt förändringsbehov av vägledning om teknik för små avlopp - Förstudie
2012:9

Marknadsöversikt – utvärdering
2012:8

Frivilligt certifieringssystem - Framtagandet av ett förslag till certifieringsregel för frivillig certifiering av små avlopp
2012:7

... med flera!


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: