Små avlopp och kretslopp

  • 2012-04-23

Workshop den 14 maj i Norrköping

Dagordning
Första inbjudan

Ur inbjudan

Inbjudan riktas i första hand till kommuner och regionala/nationella aktörer som deltagit i tidigare möten men vi välkomna andra kommuner som vill börja arbeta med små avlop och kretslopp. Målgruppen är kommunala tjänstemän men även gärna lantbrukare, förtroendevalda eller andra som är viktiga för arbete på lokal nivå fortskrider och utvecklas.

Fokus kommer vara på att få utvecklingsarbetet på lokal nivå att gå så smidigt som möjligt och att utveckla konkreta åtgärder och förslag till aktiviteter.

Anmäl dig till...
jane.hjelmqvist@cit.chalmers.se
senast den 2 maj.
Om du funderar på att komma men inte bestämt dig så skicka gärna en intresseanmälan på samma epost.
Kostnad för deltagande är 500 kr plus moms per person. Meddela gärna ev önskemål om kost. Antalet'platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Innehåll

• Information från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och om arbetet med certifieringssystemet'för'små'avloppsfraktioner''

• LRFs projekt'på nationell och regional nivå samt det nya samarbetet med Maskinringen

• Presentation av ”Handbok för källsorterande avloppssystem för enskilda hus och samlad bebyggelse”'

• Diskussion kring hur vi kan utveckla och eventuellt formalisera nätverket

• Läget med kretsloppsarbetet i två kommuner

• diskussion och organiserat erfarenhetsutbyte utifrån de två kommunernas kretsloppsarbete.

De senaste åren har bland annat Kunskapscentrum Små Avlopp arrangerat nätverksmöten och vi upplever att intresset för frågan om små avlopp i kretslopp är stort. Nu genomförs i samarbete med Norrköpings kommun en tredje workshop. På tidigare möten i Örebro 2010 och Göteborg 2011 har kommunexempel lyfts fram, hinder, möjligheter och konkreta projektidéer har diskuterats. Kontaktytorna och dialog mellan kommunerna har ökat men det finns ännu inte ett formaliserat

Nätverk för små avlopp i kretslopp. Dokumentation från tidigare möten finns här:

Workshopen arrangeras av CIT'Urban Water Management och Ecoloop i samarbete med Norrköpings kommun.


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: