Praktisk vägledning...

  • 2012-02-23

JTI har med hjälp av referenspersoner från myndigheter och tillverkare sammanställt en praktiskt översikt över funktionskontroll och skötsel av avloppsanläggningar med ett definierat utlopp, t.ex. minireningsverk. Rapporten innehåller checklistor för kontroll och felsökning.

Här kan du ladda ned rapporten!


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: