Ny rapport om gammal vana

  • 2012-02-21

Jonas Christensen utreder och reflekterar över praxisen med slutbesiktning av enskilda avlopp och råder miljökontoren att ifrågasätta och noga överväga en sådan rutin.

Slutbesiktning av enskilda avlopp - rutin med stora risker

 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: