Få klarhet kring rimliga krav på BDT-avlopp

  • 2012-02-03

Kunskapscentrum Små Avlopp arrangerar en temadag i Göteborg den 15 mars med titeln "BDT-vatten, hur farligt är det?" Under dagen får du intressanta föreläsningar och bra diskussioner kring hur risker med BDT-vatten bör bedömas och vilka tekniklösningar som är lämpliga. 

Medverkande:
Peter Ridderstolpe, konsult WRS Uppsala,
Jonas Christensen, miljöjurist Ekolagen Miljöjuridik
Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik, SLU
Jakob Ottosson, forskare kring smittspridning, SLU och SVA
Maria H
übinette, utredare Havs- och Vattenmyndigheten

Se programmet och information om anmälan (pdf-format) 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: