Ta fram underlag för VA-plan

  • 2012-01-02

VeVa-utbildningen kommer hållas 31 januari och 3 februari 2012 hos Urban Water i Stockholm.

VeVa-verktyget är ett excelbaserat hjälpmedel vid VA-planering. Det hjälper dig att bedöma miljö- och resurspåverkan samt kostnader för olika VA-system. VeVa står för ”Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden”. Läs mer om verktyget och ladda ner det

Målet med utbildningen är att deltagarna med hjälp av ett scenarioupplägg kan jämföra olika VA-åtgärder i ett område samt ta fram underlag för kommunal VA-strategi. Hur ser miljöbelastningen ut idag? Vilka åtgärder är möjliga? Hur väljer vi åtgärd? Hur mycket kan miljöbelastningen minska och till vilken kostnad? Utbildningsdagen riktar sig till kommuntjänstemän inom miljö, plan och VA samt politiker. Deltagarkostnad för en kursdag (inkl material och lunch) är 1 500 kr/deltagare (exkl moms).

Arrangörer är Kunskapscentrum Små Avlopp och Urban Water, anmäl dig senast den 18 jan.

Se program och anmälningsinformation (pdf-format)

 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: