Kurs i avloppsjuridik den 18 jan

 • 2011-12-01

Kunskapscentrum Små Avlopp arrangerar en utbildningsdag då miljöjurist Jonas Christensen håller en grundkurs i juridiken kring små avlopp. Kursen passar dig som arbetar som miljöinspektör och hålls i Uppsala onsdagen den 18 januari Kl. 09.15- 16.00. Priset är endast 350 kr, och antalet platser är begränsat.

Ur programmet:

 • En systemöverblick: Grunderna i miljöbalk, Plan- och bygglag samt lag om allmänna vattentjänster.
 • Genomgång av de allmänna hänsynsreglerna, 9 kap. 7§ MB samt 12 § FMH.
 • WC-avlopp och BDT-avlopp. Vad är skäligt?
 • När krävs det tillstånd och anmälan?
 • Vikten av att fatta rättssäkra beslut.
 • Hur utformar vi ett föreläggande?
 • Information kontra föreläggande.
 • Viktiga moment under tillståndsprocessen.
 • Vad är en avloppspolicy?
 • Plats för frågor.

Information om hur du anmäler dig etc (pdf)

 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: