Inbjudan: VA-rådgivning

  • 2011-10-04

Inbjudan:
Workshop om VA-rådgivning, 20 okt, Göteborg

Kunskapscentrum Små Avlopp har genomfört ett projekt om VA-rådgivning och arbetar nu vidare med denna fråga. Vi tror att det i kommunerna finns ett stort behov av denna typ av aktiviteter och att utbyte och samverkan mellan aktiva kommuner kan bidra till att sprida lärdomar och inspiration!

Goda exempel på VA-rådgivning

Inom ramen för Kunskapscentrum Små Avlopp sammanställdes 2010-2011 smart tänk och goda exempel på VA-rådgivning från kommuner runt om i landet. ”VA-rådgivningsmodellerna” annonserades under hösten 2010 på Smaavlopp.se och Avloppsguiden.se vilket gav uppslag för flertalet kommuner att söka LOVA-bidrag för VA-rådgivning. Nu finns rapporten tillgänglig, ladda ner den här.  

Under hösten 2011 planerar vi samla erfarenheter från pågående projekt i kommunerna, vi vet att mycket pågår, planeras och diskuteras. Vi kommer också i projektet att samla in lärdomar från Finland där en storsatsning på VA-rådgivningsinsatser nu pågår med finansiering både från nationell och kommunal nivå.

Mål med workshopen den 20 oktober 2011

På den workshop du nu blivit inbjuden till kommer vi att på förmiddagen få lyssna till kommunexempel och på eftermiddagen tillsammans utbyta erfarenheter och även ”projektutveckla” idéer och samverkansprojekt. Förhoppningsvis kan detta leda till nya LOVA-ansökningar i nov-dec 2011.

Tid och plats

Denna workshop arrangeras av Kunskapscentrum Små Avlopp i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vi ses i Länsstyrelsen Västra Götalands lokaler i Göteborg den 20 oktober, kl 9-16.

Anmälan

Vi önskar din anmälan så fort som möjligt, men senast den 7 oktober till asa.erlandsson@ecoloop.se

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Meddela gärna ev önskemål om kost. Workshopen är kostnadsfri men du får själv stå för resa och ev logi. Inbjudan och program för dagen skickas ut när du anmält dig.

Övrigt

Dagen innan, den 19 oktober, ordnas en workshop om Små avlopp och Kretslopp (också i Länsstyrelsen Västra Götalands lokaler) med särskild inbjudan. Läs mer om den workshopen här. 

Väl mött i oktober i Göteborg!

Åsa Erlandsson och Mats Johansson, Kunskapscentrum Små Avlopp/Ecoloop & Maria Hübinette, Havs- och vattenmyndigheten

 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: