Inbjudan: Små avlopp och kretslopp

  • 2011-10-04

Inbjudan:
Workshop om små avlopp och kretslopp, 19 okt, Göteborg

Arbetar du aktivt eller är på gång med projekt och nytänk kring små avlopp och kretslopp? Då är denna workshop för dig!

Inom ramen för Kunskapscentrum Små Avlopp genomfördes 2010 ett projekt som syftade till att öka nätverkande, samarbete och erfarenhetsutbyte om små avlopp och kretslopp. Detta projekt fortsätter under 2011 och vi vet att små avlopp och kretslopp är en fråga som diskuteras och planeras i många kommuner. Vi tror att det både finns ett stort behov av denna typ av aktiviteter i kommunerna och ett behov av att samla in de lärdomar som gjorts på olika håll. På workshopen i Örebro i oktober 2010 lyftes goda exempel på kretsloppsprojekt från olika kommuner och vi diskuterade hinder och möjligheter av olika slag. Konkreta projektidéer lyftes fram och utvecklades. Resultatet blev att flera kommuner sökte LOVA-bidrag för kretsloppsprojekt och att kontaktytorna mellan aktiva kommuner ökade.  Dessutom gav deltagandet från bland annat Naturvårdsverket och andra aktörer möjlighet att kommunicera frågan bredare. Ladda ner dokumentationen här (pdf).

Målet med 2011 års workshop

Målet workshopen den 19 oktober 2011 om små avlopp och kretslopp är att följa upp alla pågående projekt i landet (vi kommer även i år få lyssna till goda kommunexempel) och tillsammans spåna på nya projekt och ansökningar om utvecklingsfinansiering. På förmiddagen den 19 oktober kommer vi få lyssna till kommunexempel tillsammans utbyta erfarenheter och på eftermiddagen är tanken att vi ska ”projektutveckla” kring idéer och samverkansprojekt och försöka samla tips och trix för hur man kan arbeta effektivt. Förhoppningsvis kan detta också leda till nya LOVA-ansökningar i nov-dec 2011.

Tid och plats

Workshopen arrangeras av Kunskapscentrum Små Avlopp i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vi ses den 19 oktober 2011, kl 9-16, i Länsstyrelsen Västra Götalands lokaler i Göteborg.

Anmälan

Vi önskar din anmälan så fort som möjligt, men senast den 7 oktober till asa.erlandsson@ecoloop.se
Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Meddela gärna ev önskemål om kost. Workshopen är kostnadsfri men du får själv stå för resa och ev logi. Inbjudan och program för dagen skickas ut när du anmält dig.

Övrigt

Dagen efter, den 20 oktober, ordnas en workshop om VA-rådgivning (också i Länsstyrelsen Västra Götalands lokaler) med särskild inbjudan. Om du vill delta på denna workshop också är du välkommen att kontakta oss, läs mer om den workshopen här.

Väl mött i oktober i Göteborg!

Åsa Erlandsson och Mats Johansson, Kunskapscentrum Små Avlopp / Ecoloop & Maria Hübinette, Havs- och vattenmyndigheten


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: