Rekommendationer för efterbehandling

  • 2011-08-15

Kunskapscentrum Små Avlopps rapport nr 2011:2 "Efterbehandling efter minireningsverk - När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga" ger en bred bild av olika aktörers syn på efterbehandling, samt vilka tekniker som är lämpliga. Rapporten visar olika kommuners och även tillverkares sätt att se på frågan och ger en genomgång av samtliga rättsfall gällande efterbehandling. Det ingår även ett "Verktyg för tillståndsgivning", där lösningar rekommenderas för olika typ-fall.

Ladda ner rapporten här


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: