Vatten, Avlopp och Kretslopp: 22-23 mars

  • 2011-07-01

Nästa Vatten, Avlopp och Kretsloppskonferens kommer att äga rum i Uppsala 22-23 mars 2012. Boka in datumet redan nu. Temat är "Resurshushållning och internationell utblick". Vi är stolta över att presentera flera nya samarbetspartners. Läs mer


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: