Testa ditt avlopp

  • 2011-06-23

Tanken är att bildspelet ska vara ett pedagogiskt verktyg och ett första steg för fastighetsägaren i processen att få koll på vad som gäller för det egna avloppet. Dessutom finns en checklista för egenkontroll och hänvisningar till användbar information. Bildspelet och checklistan har finansierats av Kunskapscentrum Små Avlopp och bygger på konceptet "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött" som ursprungligen tagits fram av ett antal kommuner.

Gå till sidan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?"


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: