Teknikvalshjälp till fastighetsägare

  • 2011-05-10

teknikval.jpgBroschyren "Enskilt avlopp - vilken teknik passar dina förutsättningar" är skriven av Kunskapscentrum Små Avlopp och syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik. Ett antal personer beskrivs, Anna, Berit och Carl och deras grannar. (Dvs. situation A, B och C). Genom att välja den person vars förutsättningar närmast liknar fastighetsägarens egen kan han/hon få en fingervisning om vilken teknik som är lämplig.

Dessutom beskrivs vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.

Ladda ner Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: