Marknadsöversikt

  • 2011-05-05

I Kunskapscentrums publikation "Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp" listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. 15 olika toaletter ingår, samt 28 avloppsanläggningar i form av minireningsverk, kompaktfilter, m m.

För varje produkt redovisas kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. För varje avloppsanläggning listas dessutom leverantörens uppgifter om vilken skyddsnivå anläggningen klarar. Kunskapscentrum Små Avlopp gör en bedömning av produkternas smittskydd, kretsloppspotential samt redovisar hur väl underbyggda reningsresultaten anses vara. Uppgifter om var produkten testats finns i en bilaga.  

Dessutom får fastighetsägaren veta en hel del om vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp.  

Ladda ner Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: