Vatten- och avloppsjuridik

  • 2011-04-21

Miljösamverkan Västra Götaland bjuder in till kursdag i samarbete med Kunskapscentrum Små Avlopp.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till personal på kommunernas miljökontor, planavdelningar och VA-avdelningar samt övriga intresserade.

Tid
Onsdag 4 maj 09.30

Plats
Fullmäktigesalen Vänersborgs kommunhus

Läs mer om program och praktiska detaljer i inbjudan


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: