Kursöversikt

  • 2011-04-07

Kunskapscentrum Små Avlopp har ett uppdrag att utveckla och sprida information om utbildningar som syftar till att underlätta arbetet med små avlopp. Vi presenterar i denna skrift en översikt av ett antal kurser och utbildningar om små avlopp. Utbudet vänder sig i första hand till tjänstemän och förtroendevalda inom miljö-, teknik- och planförvaltningarna på landets kommuner, men också till exempel till tjänstemän på länsstyrelser.

Ta del av kursöversikten här.


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: