Uppdaterad dokumentationssida

  • 2011-03-23

Sidan Dokumentation under Fakta-fliken har uppdaterats med följande dokumentation:

16-17 mars 2011: Vatten och avloppsplanering - En utmaning för kommunerna
Länsstyrelsen Västra götalands län och Vattenmyndigheten för Västerhavet arrangerade. Kunskapscentrum bidrog med kuskap och inspiration. Presentationerna från dagarna hittar du via denna länk

9 november 2010: Forum för nationella aktörer
Miljödepartementet, Naturvårdsverket, SGU, Avfall Sverige, LRF, VVS-fabrikanternas råd och SKL var några av deltagarna.
Minnesanteckningar  från träffen
Bilaga 1 (Presentation "Förändringsbehov - Små avlopp", NV)
Bilaga 2 (Presentation "LOVA Bidrag – Lokala VA-projekt?", NV)


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: