Mätdatabas

  • 2011-03-09

Kunskapscentrum samlar in mätdata för minireningsverk. Du som har mätdata är välkommen att lägga in den i systemet!

Efter en tids upphåll öppnar Kunskapscentrum mätdatabasen igen. De uppgifter som kommer in kommer att bearbetas inom Kunskapscentrum Små Avlopp. Sammanställning är planerad att ges som rapporter 1-2 gånger under 2011.

Databasen har två ingångar:

  1. Mätdata från prover tagna på fastighet
  2. Mätdaga från prover från provanläggning 

Läs mer


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: