Dokumentation från BDT-dag och mäklarträff

  • 2011-03-03

Nu finns dokumentation och referat från BDT-dagen 25 januari och dialogmöte 21 januari.

25 januari Temadag: BDT-vatten - Hur farligt är det?
En välbesökt tillställning. Här finns presentationerna!
Översiktlig dokumentation av dagen med bl.a. utdrag från diskussionerna.

21 januari 2011: Dialogmöte - små avlopp, mäklare och konsument
Ett givande möte om fastighetsförmedling och små avlopp med bl.a. Villaägarnas riksförbund, Mäklarsamfundet och Fastighetmäklarnämnden. Dokumentation från mötet. Vid mötet gavs en kort presentation av små avlopp vid försäljning och anteckningar togs även direkt presentationen. Läs det här.

Fler dokumentationer 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: