Nominera för Avlopp & Kretsloppspriset 2011!

  • 2011-01-18

På den nationella konferensen Vatten, Avlopp & Kretslopp den 7-8 april i Uppsala kommer enligt tradition Avlopp & Kretsloppspriset att delas ut. Du har nu chansen att nominera den eller de som du tycker ska få Avlopp & Kretsloppspriset 2011! Fyra förslag kommer väljas ut och pristagaren utses av en jury bestående av forskare och experter på området.

Skicka din nominering till asa.erlandsson@ecoloop.se före den 31 januari 2011

Nomineringen ska innehålla:

• Kontaktuppgifter till den nominerade; namn, organisation, e-post och telefonnummer

• En motivering till varför den nominerade bör få Avlopp & Kretsloppspriset

• Kontaktuppgifter till dig som skickar in nomineringen; namn, organisation, e-post och telefonnummer

 

Om Avlopp & Kretsloppspriset

Priset instiftades år 2003 och delas ut till en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem.

Priset ställs till förfogande av Avloppsguiden AB som arrangerar den Nationella konferensen Vatten, Avlopp & Kretslopp. Priset utgörs av ett resestipendium på 20 000 kr, en toalett i Afrika genom Toaletter utan gränser och ett hedersdiplom. Pristagaren bjuds in att på nästföljande konferens hålla ett föredrag och presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Juryn består av:

• Jörgen Hanéus professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet (ordförande)

• Lennart Qvarnström, Qvar Redovisning AB

• Håkan Jönsson, Professor, Energi och teknik - kretsloppsteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet

• Sunita Hallgren, ansvarig för kretsloppsfrågor, LRF

Sekreterare är Åsa Erlandsson, Avloppsguiden AB.

Läs mer om tidigare års vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset här.


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: