Modeller för VA-rådgivning

  • 2010-11-15

VA-rådgivning är ett bra komplement till avloppstillsynen. Målet med VA-rådgivning är att påskynda och förenkla arbetet med åtgärdande av undermåliga avlopp. Här presenteras sju olika modeller för hur VA-rådgivning kan gå till. Modellerna bygger på resultaten av olika kommuners förebyggande arbetssätt för att åtgärda små avlopp. Om VA-rådgivningen inte ryms i kommunens budget är det en god idé att söka LOVA-bidrag!

Läs mer om modellerna här.
Se särskilt det dokument som beskriver modellerna något utförligare!


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: