På gång!

  • 2010-10-25

26/10 Nordisk dialogmöte
Naturvårdsverket Stockholm.
"Syftet med dialogmötet är att initiera kunskaps- och erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan myndigheter och experter i de Nordiska länderna."
Kontakt: Mats Johansson
Inbjudan

9/11 Natioenllt forum om små avlopp
Naturvårdsverket, Stockholm
"Den här gången vill vi diskutera det arbete som Naturvårdsverket har lett om nationellt förändringsbehov inom området. En presentation av detta arbete kommer att ges och därefter diskuteras hur en handlingsplan kan utvecklas för att möta förändringsbehovet."
Kontakt: Erik Kärrman

17/11 Nätverk för återföring – små avlopp och kretslopp
Örebro
"Målet med mötet är att:

  • Utbyta erfarenheter mellan kommuner och skapa nya kontaktytor mellan pågående initiativ i landet;
  • Identifiera möjligheter och hinder på nationell, regional och kommunal nivå;
  • Etablera en arbetsgrupp/ nätverk för utvecklingsarbete inom små avlopp och kretslopp"

Kontakt: Mats Johansson, Åsa Erlandsson

25/1 Temadag: BDT-vatten - Hur farligt är det?
Uppsala
"Hur skall risker bedömas och vilka reningstekniker finns tillgängliga?"
Sista anmälningsdag 10/1 2011, se inbjudan.
Kontakt: Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB
Inbjudan


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: