Förstärkning på avloppsområdet

  • 2010-09-07

Det är framförallt när det gäller små avloppslösningar, som JTI har märkt en ökande efterfrågan på forskning och utveckling.

Ida Sylwan, civilingenjör i miljö- och vattenteknik, är nyanställd på JTI och ska arbeta med Kunskapscentrum små avlopp.

- JTI är spännande eftersom den forskning och utveckling som bedrivs där har en stark anknytning till näringslivets intressen och till aktuella utvecklingsbehov, säger Ida Sylwan.

Peter Moraeus, även han nyanställd civilingenjör i miljö- och vattenteknik, kommer att ansvara för JTI:s typprovning och utvärdering av små avloppsanläggningar.

- Det är viktigt att testa små reningsanläggningars prestanda. Det ger en trygghet för både användare, tillverkare samt kommuner att veta hur bra rening man kan förvänta sig av anläggningen, säger Peter Moraeus.

Hela artikeln


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: