Utbildning VA-planering

  • 2010-09-06

En förvaltningsövergripande planering behövs för att möjliggöra såväl kommunal utveckling och tillväxt som effektiva åtgärder för att skydda våra sjöar, vattendrag och hav. Genomförandet av Vattendirektivets åtgärdsprogram samt uppfyllandet av miljökvalitetsnormer och miljömål ställer stora krav på kommunernas planering av vatten och avlopp.

Idag finns ett identifierat behov av kompetensutveckling vad gäller VA-planering och Kunskapscentrum erbjuder därför fyra utbildningskoncept:

  1. VA-Planering – ett förvaltningsövergripande arbete
  2. Planera VA – en förutsättning för utveckling
  3. Regionalt fördjupningsseminarium i VA-planering
  4. Utbildning i VeVa-verktyget

Läs mer här!


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: