Utbildning i VA-juridik

  • 2010-06-03

Ärenden om enskilda avlopp kan med rätta tyckas handla om små saker – små avlopp med relativt små utsläpp per anläggning. Men dessa ”små” ärenden är många till antalet och kan vålla stora besvär för inblandade parter. Dessutom ställer handläggningen av enskilda avlopp i praktiken särskilda krav på myndigheten då verksamhetsutövaren uteslutande är privatperson.

Kunskapscentrum erbjuder för närvarande två utbildningskoncept i juridiska aspekter som rör små avlopp:

  1. Handläggarseminarium - enskilda avlopp
  2. Fortbildning grundläggande VA-juridik

Läs mer här!


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: