Regionala avloppsnätverk

  • 2010-06-01

Nu finns en uppdaterad sammanställning av regionala avloppsnätverk under fliken Fakta, Nätverk.

Nätverken består uteslutande av regional miljösamverkan men även av samverkansgrupper eller arbetsgrupper som bildats i samband med länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Hör väldigt gärna av dig till avloppsguiden om du ingår eller känner till ett avloppsnätverk för myndigheter som inte finns med i sammanställningen!

Sammanställningen har ursprunglige finansierats av Havsmiljöanslaget och fanns tidigare på avloppsguidens hemsida.  


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: