Forum för nationella aktörer

  • 2010-05-11

Den 25 mars genomförde Kunskapscentrum Små Avlopp det första forumet för nationella aktörer. Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Avfall Sverige och Aktionsgrupp Små Avlopp var några av de aktörer som deltog på forum för nationella aktörer som Kunskapscentrum Små Avlopp anordnade den 25 mars 2010. Prioriterade frågor kring små avlopp och vilka aktörer som är viktiga att ha med sig arbetet med små avlopp var några av de frågeställningar som diskuterades.

Forum för nationella aktörer är ett regelbundet återkommande möte. Nästa möte hålls den 9 november 2010.

Ladda ner minnesanteckningarna från mötet (pdf).

 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: