Små avlopp - ingen skitsak

  • 2010-04-09

Kampanjen som går under parollen Små avlopp - ingen skitsak pågår under 2010-2011  och genomförs i samarbete med kommuner och länsstyrelser. Arbetet syftar till att fler fastighetsägare ska utrusta sina små avlopp med godtagbar rening.

På kampanjens hemsida finns stöd och verktyg för kommunerna som medverkar samt länkar till relaterade publikationer samt "frågor och svar" om avloppsfrågor.

Länk till Små avlopp - ingen skitsak


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: