Beviljade medel till Kunskapscentrum Små Avlopp

  • 2010-03-25

Nu är det klart att Kunskapscentrum Små Avlopp får medel för att fortsätta den påbörjade verksamheten under 2010 – 2011. Naturvårdsverket motiverar sitt beslut med att Kunskapscentrets arbete har betydelse för Sveriges åtagande enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP).


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: