Planeringsverktyget VeVa

  • 2010-03-16

VeVa är ett hjälpmedel som kan användas i planering för att bedöma miljö- och resurspåverkan samt kostnader som olika VA-system medför. VeVa står för ”Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden”.

I VeVa jämförs central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda lösningar utifrån ekonomi och viktiga miljö- och resursaspekter. Bedömningen av VA-systemen som görs i verktyget utgår från Sveriges Miljökvalitetsmål och Naturvårdsverkets Allmänna råd för små avloppsanordningar. Verktyget är uppbyggt i Excel för att vara enkelt och användarvänligt.

Läs mer och ladda ner VeVa och en vägledning till VeVa på sidan Planeringsverktyg.


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: