Utbilda utbildarna

  • 2010-02-17

Utbilda utbildarna är ett utbildningskoncept som tas fram av Kunskapscentrum Små Avlopp och som går ut på att ge miljöinspektörer utbildning i hur man håller informationsträffar om små avlopp för fastighetsägare. Den 22 februari genomförs den första utbildningen i Falköping.

Utbildningen i Falköping riktar sig till miljöinspektörer i regionen. För mer information, kontakta Mats Johansson, mats@avloppsguiden.se.

När utbildningen genomförs kommer en beskrivning av utbildningens upplägg att läggas ut på Kunskapscentrum Små Avlopps hemsida.


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: