Seminarium om teknik

  • 2010-02-17

Kunskapscentrum Små Avlopp är medarrangör till konferensen Avlopp & Kretslopp den 9-10 mars i Linköping. På förmiddagen den 9 mars hålls tre parallella seminarier. Kunskapscentrum Små Avlopp arrangerar seminariet Teknik för små avlopp som bl.a. innehåller:

  • Hur bedömer vi olika prefabricerade produkter? Hur tillförlitliga är de reningsresultat som leverantörerna anger?
  • Hur bra är egentligen markbäddar och infiltratonsanläggningar? Resultat från en förstudie om kunskapsläget om markbaserad rening presenteras.
  • Hur ser man på markbaserad rening i Norge? Varför är anläggningarna mycket större i Norge än i Sverige och hur tänker man kring utformningen av anläggningarna där?

Ladda ner programmet här.  

Läs mer om konferensen här.  Anmäl dig på www.alpab.se. 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: