Nu finns rättspraxis på hemsidan

  • 2010-01-20

Nu kan du hitta avgöranden från domstolar och myndigheter som är intressanta för Små Avlopp på Kunskapscentrums hemsida. I första hand läggs domar från Miljööverdomstolen ut, men också vissa intressanta miljödomstolsdomar kommer att läggas ut.

Klicka här för att komma till sidan med rättspraxis.


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: