Mätdatabas

Grattis Linda-Mari Ericsson från Strängnäs!
Du matade in data i mätdatabasen innan den 15 dec och vann en biljett till den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

testtube halv.gif

Mätdatabasen tar paus
Tyvärr har det inte kommit in så mycket data till mätdatabasen som vi hoppats, därför går det inte att göra någon rapport i nuläget. Kunskapcentrums ledningsgrupp kommer att ta beslut framöver om vad som ska hända med mätdatabasen. 

Info om mätdatabasen
Har du mätdata (kväve, fosfor, BOD och/eller bakteriehalter) från minireningsverk eller liknande anläggning? Då kan du bidra till skapandet av en central referenslista med uppgifter om prestanda hos olika minireningsverk. Mata in mätvärdena via länkarna längst ner på sidan.

Frågor och svar om mätdatabasen
Vem kan lägga in data?
Alla kan mata in data, t ex fastighetsägare, miljöinspektörer, forskare eller produkttillverkare.

Hur kommer de inmatade värdena att användas?
Förutsatt att data från minst 10 olika produkter kommer in, och att varje produkt har mer än 40 mätvärden så kommer Kunskapscentrum Små Avlopp att redovisa data i en rapport. Mätvärdena kommer att tillförlitlighetsklassas enligt en femgradig skala. Vilken tillförlitlighetsklass ett mätvärde har beror på vem som provtagit, vilket typ av provtagning, vilken belastning det varit, mm. Här kan du läsa mer om Kunskapscentrum Små Avlopps tillförlitlighetsklassning:
Information om tillförlitlighetsklassningen
Matriser för tillförlitlighetsklassning

Hur går det till att mata in data?
Klicka på respektive länk nedan och följ instruktionerna. Du behöver mata in information om förutsättningarna för varje provplats/fastighet, men när du gjort det kan du bifoga mätvärden i en excel-fil om de härrör från samma fastighet/provplats och har provtagits på samma sätt. Alternativt, om du har få mätvärden, kan du skriva in dem direkt i formuläret.

Mata in data:

Provtagning som utförts vid FASTIGHET 

Provtagning som utförts vid PROVANLÄGGNING
(Med provanläggning avses en särskild plats där minireningsverk testas)

Har du frågor, kontakta oss på adressen info@smaavlopp.se eller telefon 018-10 48 12.