Lagstiftning & styrmedel

Syftet med denna del av Kunskapscentrum små avlopp är att ge stöd och vägledning till kommuner och länsstyrelser i sin myndighetsutövning, öka tillgången till juridisk expertkunskap, utbilda olika aktörer i områdets juridiska aspekter, men också ge möjlighet till dialog för kommuner, Länsstyrelser och miljödomstolar m fl.

Ansvarig: Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik AB och CIT Urban Water Management AB.

Pågående och planerade aktiviteter

Juridisk expertgrupp
Kunskapscentrum Små Avlopp har skapat en expertgrupp för juridik för små avlopp som innehåller representanter från Naturvårdsverket, länsstyrelserna samt Sveriges Kommuner och Landsting. Expertgruppen träffas regelbundet och diskuterar kring aktuella rättsfall, behov av kommentarer/vägledning till myndigheterna och ev. behov av särskilda informationsinsatser eller annat som kopplar till de juridiska aspekterna.

Utbildningar i juridiska aspekter
Kunskapscentrum Små Avlopp tar fram ett eller fler förslag på utbildningspaket, riktade mot kommuntjänstemän och förtroendevalda.

För närvarande erbjuder Kunskapscentrum två utbildningskoncept, läs mer här!

Rättspraxis
Den upprättade sammanställningen av rättspraxis kring små avlopp kompletteras med avgöranden från miljödomstol som inte tagits upp av miljööverdomstolen, dels avgöranden under vattentjänstlagen som kan vara intressanta.

Stöd till kommunernas ärendehantering
Ta fram kommenterande texter till den kommunala myndigheten/förvaltningen för den dagliga rättstillämpningen på området.

Effektivare utnyttjande av befintliga styrmedel och incitamentsstrukturer
Denna aktivitet består av två delar:

  • Att samla upp tankar och förslag på författningsändringar.
  • Att försöka hitta nya vägar inom dagens rättsliga ramar, såsom att undersöka förutsättningarna för att ta fram riskbaserade taxor.

Genomförda aktiviteter

Sammanställning av rättspraxis
Här kan du hitta avgöranden från domstolar och myndigheter som bedöms vara intressanta. Läs mer på sidan med rättspraxis.