Kontakta oss

Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o CIT Urban Water Management AB
Årstaängsvägen 1A
117 43 Stockholm

Vi arbetar med Kunskapscentrum Små avlopp:

erik_karrman.jpg

Erik Kärrman
Projektledare, samt ansvarig för verksamhetsområdena Planeringsverktyg och Lagstiftning och styrmedel
Tel: 0730-30 04 14
erik.karrman@cit.chalmers.se

ola_palm.jpg Ola Palm
Biträdande projektledare samt ansvarig för verksamhetsområdet Teknikutvärdering
Tel: 018-30 33 31
ola.palm@jti.se
mats_johanssson.jpg Mats Johansson
Ansvarig för verksamhetsområdet Nätverk och utbildningar
Tel. 08-641 75 00
mats@avloppsguiden.se
jonas_christensen.jpg Jonas Christensen
Expertstöd Lagstiftning och styrmedel
Tel. 0730-59 09 29
Juristen@ekolagen.se
marika_palmer_rivera.jpg Marika Palmér Rivera
Ansvarig för Kunskapscentrums kommunikationskanal
Tel. 018-17 45 46
marika@avloppsguiden.se