Interna verktyg och hjälpmedel

Här samlar vi interna verktyg och hjälpmedel för Kunskapcentrum Små Avlopp

Sidan är avsedd för projektägarna och deras medarbetare.

Rapportmall

Mallen, dot-format

Instruktion till rapportmallen, pdf. 

Rekommendationer

Grafiska rekommendationer

Logotyper och bilder

Logotype KC – orange (jpg)

Logotype KC – orange textkontur (eps)

Logotype KC – svartvit textkontur (eps)

KC "den gröna droppen" (jpg)

Logotype - JTI (jpg)

Logotype - avloppsguiden (jpg)

På gång...

Presentationer