Domar, beslut mm

Domstolsverket

De viktigaste avgörandena från högsta instans.

Länk

Helt fri

EU-Domstolen

Alla avgöranden från Europeiska Unionens domstol.

Länk

Helt fri

VA-nämnden

Enbart avgöranden enligt Vattentjänstlagen som gått ända upp till Miljööverdomstolen.

Länk

Helt fri

JO , Justitie-ombudsmannen

Justitieombudsmannens utlåtanden. Inga bedömningar i materiellt hänseende, endast ur förvaltningsrättsligt perspektiv.

Länk

Helt fri

Miljööverdomstolen

Kontakta registrator och begär ut allmän handling.

E-post

08-561 670 00

Umeå Miljödomstol

Kontakta registrator och begär ut allmän handling.

E-post

090-17 21 00

Östersunds Miljödomstol

Kontakta registrator och begär ut allmän handling.

E-post

063-15 06 00

Nacka Miljödomstol

Kontakta registrator och begär ut allmän handling.

E-post

08-561 656 00

Växjö Miljödomstol

Kontakta registrator och begär ut allmän handling.

E-post

0470-868 00

Vänersborg Miljödomstol

Kontakta registrator och begär ut allmän handling.

E-post

0521-27 02 00

InfoSoc

Kommersiellt driven webb-tjänst.

Länk

Kräver prenumeration

InfoTorg

Kommersiellt driven webb-tjänst.

Länk

Kräver prenumeration

JP-Miljönet

Kommersiellt driven webb-tjänst.

Länk

Kräver prenumeration

Miljölex

Kommersiellt driven webb-tjänst.

Länk

Kräver prenumeration

Rättsnätet (Notisum)

Kommersiellt driven webb-tjänst.

Länk

Kräver prenumeration