Dokumentation

Här samlar vi dokumentationer från Kunskapscentrums aktiviteter.

Dokumentationen är sorterad i fallande ordning med det senaste först:

23 mars 2012: Kunskapscentrum Små Avlopp på Vatten Avlopp Kretslopp
Kunskapscentrum rapporterade resultat och redovisade projekt under delseminariet Små avlopp under den nationalla konferensen den 23 mars. Här hittar du dokumentation från delseminariets presentationer, konferensens dokumentation

15 mars 2012: Temadag BDT-vatten - Hur farligt är det?
En välbesökt tillställning i Göteborg om bedömningar av BDT-avlopp.
Här finns presentationerna!

25 oktober 2011: Dialogmöte om utbildningskrav för entreprenörer och projektörer
Mötet diskuterade behov och önskad framtid för utbildningar för entreprenörer och projektörer.  Anteckningar och program från mötet finns på denna sida.

25 oktober 2011: Information- och dialogmöte – Branschaktörer små avlopp
Information och samtal om nationellt pågående arbeten liksom att samla branschaktörernas prioriterade frågor. Anteckningar, program och presentationer från mötet finns på denna sida.

19 oktober 2011: Workshop i nätverket för återföring
Erfarenhetsutbyte och samverkan i frågor eller projekt kopplade till små avlopp och kretslopp.
Sammanställd dokumentation från träffen den 19 oktober 2011.
Program och presentationer från dagen hittar du på denna sida.

16-17 mars 2011: Vatten och avloppsplanering - En utmaning för kommunerna
Länsstyrelsen Västra götalands län och Vattenmyndigheten för Västerhavet arrangerade. Kunskapscentrum bidrog med kuskap och inspiration. Presentationerna från dagarna hittar du via denna länk.

25 januari 2011: Temadag BDT-vatten - Hur farligt är det?
En välbesökt tillställning i Uppsala. Här finns presentationerna!
Översiktlig dokumentation av dagen med bl.a. utdrag från diskussionerna.

21 januari 2011: Dialogmöte - små avlopp, mäklare och konsument
Ett givande möte om fastighetsförmedling och små avlopp med bl.a. Villaägarnas riksförbund, Mäklarsamfundet och Fastighetmäklarnämnden. Dokumentation från mötet. Vid mötet gavs en kort presentation av små avlopp vid försäljning och anteckningar togs även direkt presentationen. Läs det här

17 november 2010: Små avlopp i kretslopp - nätverksträff i Örebro
Nätverksmöte där kommuner och nationella aktörer deltog för att utbyta erfarenheter och se möjligheter till samverkan i frågor och/eller projekt kopplade till små avlopp och kretslopp.
Läs rapport från träffen

9 november 2010: Forum för nationella aktörer
Miljödepartementet, Naturvårdsverket, SGU, Avfall Sverige, LRF, VVS-fabrikanternas råd och SKL var några av deltagarna.
Minnesanteckningar  från träffen
Bilaga 1 (Presentation "Förändringsbehov - Små avlopp", NV)
Bilaga 2 (Presentation "LOVA Bidrag – Lokala VA-projekt?", NV)

13 oktober 2010: Samordning av regionala nätverk om små avlopp
Ett framåtsyftande möte för nätverk i myndighetssfären som arbetar med små avlopp. Dokumentationen från 13/10 2010
Sidan om nätverk

8 oktober 2010: Planera VA - Ett förvaltningsövergripande arbete
Inbjudan till dagen.

29 september 2010: Handläggarseminarium VA-juridik
Samarrangemang mellan Miljösamverkan f och Kunskapscentrum Små Avlopp.
Dokumentation från seminariet (pdf)

25 mars 2010: Forum för nationella aktörer
Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Avfall Sverige och Aktionsgrupp Små Avlopp var några av deltagarna.
Minnesanteckningarna från mötet (pdf). 

4 november 2009: Dialogmöte för branschen om små avlopp
Den 4 november 2009 höll Kunkskapscentrum Små Avlopp ett dialogmöte för branschen i samarbete med Avloppsguiden och Aktionsgruppen Små Avlopp.
Inbjudan med program (pdf).
Deltagarlista (pdf)
Presentationerna (pdf):

13-14, 21 oktober 2009: Seminarieserie om Små avlopp och VA i samlad bebyggelse
Kunskapscentrum Små Avlopp medverkade i de regionala seminarierna som anordnats av Miljösamverkan Sverige. 13 oktober i Göteborg, 14 oktober i Stockholm och 21 oktober i Hässleholm.

Eriks Kärrmans presentation om Kunskapscentrum små avlopp (pdf)
Läs mer och ladda ner all dokumentation på Miljösamverkan Sveriges hemsida.