Dokumentation från temadag om BDT

"Hur skall risker bedömas och vilka reningstekniker finns tillgängliga?
Uppsala 25 januari 2011

Via länkarna nedan når du pdf:er med åhörarkopior.

Vill du läsa en översiktlig dokumentation av dagen med utrag från diskussionerna?
Läs mer här!

Välkomna - presentation av dagen och Kunskapscentrum Små Avlopp
Marika Palmér Rivera, Kunskapscentrum Små Avlopp

Inledande tankenötter - diskussionsuppgift under fikat 
Jonas Christensen och Peter Ridderstolpe.

Tema ”risker”

Reflexioner om tankenötterna.
Jonas Christensen.

Vad innehåller BDT-vatten, och vad ska vi fästa uppmärksamheten på.
Håkan Jönsson.

Risker och riskbedömning vid hantering av BDT-vatten.
Jakob Ottosson.
(Ingen powerpointpresentation)

Inspel från Norge, hur tänker man där om risker, behov av skyddsåtgärder och vad säger lagen? 
Arve Heistad.
(presentationen saknas)

Tema ”Teknik”

Teknikmeny; Översikt av möjliga skyddsåtgärder?
Peter Ridderstolpe.

Markbäddar/infiltrationer för rening av BDT vatten – kan befintliga anläggningar användas?
Fred Nyberg

Hur bygger vi BDT-anläggningar i Norge?
Arve Heistad.
(presentationen saknas)

Tema ”Slutsatser för myndigheten”

Erfarenheter från Länsstyrelsen i Uppsala.
Tomas Waara.

Avslutande diskussion