Dokumentation från temadag om BDT - Göteborg

"BDT vatten, hur farligt är det?
-Hur skall risker bedömas och vilka reningstekniker finns tillgängliga?"
15 mars i Göteborg

Inbjudan och program

Via länkarna nedan når du pdf:er med åhörarkopior.

Välkomna. Syfte med dagen.
Peter Ridderstolpe, Jonas Christensen.

BDT – vatten - hur ska risker och skyddsbehov bedömas?
– en utgångspunkt från naturvetenskap och teknik, Peter Ridderstolpe.
– en utgångspunkt från juridik– Jonas Christensen.

Utsläpp av BDT-vatten; Risker för människors hälsa?
Jakob Ottosson.

Utsläpp av BDT-vatten; innehåll, miljöpåverkan och behov av rening?
Håkan Jönsson.

Utsläpp av BDT-vatten; lämpliga skyddsåtgärder, tekniker på marknaden.
Peter Ridderstolpe.

Myndighetsperspektivet.
Maria Hübinette, Hav- och Vattenmyndigheten.

Hur ser frågorna ut? Vi lyfter några typiska frågeställningar. Panelen diskuterar.

Slutsatser och sammanfattning av dagen.